Elevhälsa

Carro Vejdal

Kurator

Telefon: 070-6291070

Jens Tejland

Svenska och specialpedagog

Telefon: 076-6697074

Johanna Alsterbrink

Skolsköterska

Telefon: 070-9962231

Lena Bergman

SYV

Telefon: 072-4019636

Monica Jonsson

Skolsköterska

Telefon: 076-7735315

Pernilla Runds

Kurator

Telefon: 070-72 93 550