Lowe Casserfelt

Samhällskunskap, Historia, Humanistisk specialisering och Sociologi


Att få knyta ihop dåtid med nutid och göra världen lättare att förstå är det mest spännande som finns. Historia och samhällskunskap ger eleverna fantastiska möjligheter att reflektera över den omvärld som finns omkring oss och det historiska sammanhang som skapat den världen.

För mig som lärare är det viktigt att försöka ta vara på elevernas engagemang och intresse för aktuella händelser och skapa vilja och motivation att fortsätta lära sig. I en värld som förändras allt snabbare blir det viktigt att förstå hur saker hänger ihop och vad som har lett fram till det samhälle våra ungdomar lever i.

Jag tror på att kunskap är makt och att en av mina viktigaste uppgifter som lärare är att försöka ge våra elever förståelse och lust till ett livslångt lärande.

<< Tillbaka
<