Malin Lustin

Svenska, religion och psykologi


Jag heter Malin Lustin och har arbetat på skolan sedan 2005. Ursprungligen kommer jag från Linköping men numer bor jag i Nyköping med min man och mina tre barn. 

 

Jag är legitimerad att undervisa i ämnena svenska, religionskunskap och psykologi – tre av de roligaste ämnen som finns! Svenskämnet är brett och rymmer så mycket som intresserar mig; läsning, diskussion kommunikation och språklig kompetens av olika slag – listan kan göras lång. Religionskunskap är spännande eftersom det hjälper oss att förstå människor och olika samhällen i världen. Ämnet inbjuder också till egen reflektion kring livets stora frågor, vad som rätt och fel och hur man vill leva sitt liv. I det fascinerande ämnet psykologi har man goda möjligheter att kroka i de nya kunskaperna med de erfarenheter man bär med sig av hur människor tänker, känner och handlar.

 

Nyköpings Enskilda Gymnasium är en skola som prioriterar de saker jag tycker är viktigt; närhet mellan personal och elever, en avslappnad och trivsam miljö samt ett pedagogiskt förhållningssätt som stimulerar kreativitet hos såväl lärare som elever.

<< Tillbaka
<